AMEA Naxçıvan Bölməsi

Qədim və orta əsrlər tarixi şöbəsiŞöbə müdiri
İlhami Nizam oğlu Əliyev
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Böyük laborant
Kubra İbrahim qızı Əliyeva

 

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

______

 

Əsas elmi nəticələri

   ________