AMEA Naxçıvan Bölməsi

Naxçıvan Bölməsinin Həmkarlar İttifaqı KomitəsiSədr
Gözəl Sultan qızı Qəmbərova


 

Sədr müavini
Orxan Rza oğlu Bağırov

Komitənin Rəyasət Heyətinin üzvləri
Gözəl Sultan qızı Qəmbərova;
Orxan Rza oğlu Bağırov;
Emin Arif oğlu Şıxəliyev;
Zülfiyyə Hüseyn qızı İsmayıl;
Günel Aslan qızı Məmmədova.

Ünvan
Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev pr., 76

Tel.
(+994 36) 545 08 51