AMEA Naxçıvan Bölməsi

Fəxrəddin Aydın oğlu EylazovAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahbuz rayon Aşağı Qışlaq kəndi

Təvəllüdü
01.05.1970

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Beynəlxalq İslam Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
 

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
  • ixtisas şifri
  • ixtisasın adı
  • mövzunun adı 
 

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

80

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

10

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

5

Əsas elmi nailiyyətləri

 


Elmi əsərlərinin adları
  1. Hatif İsfəhani (Ordubadi) Tibnamə (tərcümə və şərh) Naxçıvan: “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2015, 240 səh.
  2. Şirazinin “Gülşəni- raz” əsərində kamil insan surəti. ADPU –nun mətbəəsi Bakı 2015, 186 səh.
  3. Məhəmməd Naxçıvaninin Təbriz Milli Kitabxanasına hədiyyə etdiyə kitabların katoloqu (Tərcümə və şərh) I cild . Naxçıvan, Tusi, 2014
  4. Məhəmməd Naxçıvaninin Təbriz Milli Kitabxanasına hədiyyə etdiyə kitabların katoloqu (Tərcümə və şərh) II cild . Naxçıvan, Tusi,2017
  5. Farsdilli əlyazmalar və əski çap kitabları katoloqu. Naxçıvan, AMEA Naxçıvan Bölməsi “Tusi” nəşriyyatı, 2018, 120 s. Tərtibçi: F. Xəlilov , F. Eylazov
  6. Keçid dövrünün beynəlxalq əlaqələri keçmiş Qərb dünyasında. Naxçıvan: “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2018, 224 s.

Pedaqoji fəaliyyəti
Müəllim

Təltif və mükafatları
 

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 35

Vəzifəsi
Əlyazmaların toplanması şöbəsinin müdiri

Mobil tel.
(+994 50) 522 79 98

Xidməti tel
(+994 36) 550 12 72

E-poçt
eylazov.f@gmail.com