AMEA Naxçıvan Bölməsi

Musa Rəhim oğlu QuliyevAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Kəngərli rayonu, Böyükdüz kəndi

Təvəllüdü
16.10.1952

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
  • ixtisas şifri
  • ixtisasın adı
  • mövzunun adı5503.02 (əvvəlki 07.00.02)
Vətən tarixi
Naxçıvan xanlığının Qafqazda hərbi-siyasi mövqeyi və əlaqələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

80 elmi əsər, 525 qəzet məqaləsi

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

19

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
 

Əsas elmi nailiyyətləri

XVIII-XIX əsrlərdə və XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsinin ictimai-siyasi, iqtisadi və hərbi həyatı, həmçinin naxçıvanlı hərbçilərin fəaliyyəti dərindən araşdırılmışdır.


Elmi əsərlərinin adları
  1. Şahtaxtinskilər tariximizdə və taleyimizdə. Naxçıvan: 2010
  2. Naxçıvan xanlığının Qafqazda hərbi- siyasi mövqeyi və əlaqələri. Naxçıvan: 2013

Təltif və mükafatları
Tərəqqi medalı - 2014

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76

Vəzifəsi
Yeni və ən yeni tarix şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

Mobil tel.
(+99450) 461 88 64

Xidməti tel
 

E-poçt
kuliyevmusa@yandex.ru