AMEA Naxçıvan Bölməsi

Kubra Sabir qızı VəliyevaAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur rayonu Gümüşlü kənd

Təvəllüdü
19.01.1989

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Naxçıvan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
 

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı5713.01
Sami dilləri
Azərbaycan və ərəb dillərində tibb terminləri və onların leksik-semantik xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

30

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

4

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
 

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan və ərəb dillərində tibb terminlərinin leksik-semantik xüsusiyyətləri və Kərbəlayi Kazım ibn Kərbəlayi Ağa Saleh Ordubadinin müəllifi olduğu “Sərfi-Mir” əlyazması geniş şəkildə araşdırılmışdır.


Elmi əsərlərinin adları
 1. Kərbəlayi Kazım İbn Kərbəlayi Ağa Saleh Ordubadi və onun “Sərfi-Mir” əlyazması haqqında ilk söz // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Axtarışları (İncəsənət, Dil və ədəbiyyat seriyası). 2018, cild 8, № 1, s. 61-64.
 2. “Sərfi-Mir” əlyazmasının tərtib xüsusiyyətləri haqqında // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Axtarışları (İncəsənət, Dil və ədəbiyyat seriyası). 2018, cild 8, № 2, s. 67-69.
 3. Azərbaycan və ərəb dillərində tibbi terminlərdə kök və ön şəkilçilərin müqayisəli şəkildə ifadə formaları // Filologiya məsələləri. 2019, № 3, s. 118-123.
 4. Kərbəlayi Kazım Ordubadinin “Sərfi-Mir” əlyazmasının “Təsrif” bölməsi haqqında bəzi qeydlər // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri (ictimai və humanitar elmlər seriyası). 2019, cild 15, № 1, s. 201-205.
 5. Azərbaycan və ərəb dillərində tibbi mətnlərin tərcüməsində qrammatik ekvivalentlik problemi // Tərcümə problemləri Respublika elmi-praktik konfransının tezisləri. 15 mart 2019, s. 125-126.
 6. Kərbəlayi Kazım Ordubadinin “Sərfi-Mir” əlyazması haqqında // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Elmi Əsərləri. 2018, cild 7, № 2, s. 46-53.
 7. Azərbaycan və ərəb dillərində tibbi mətnlərin tərcüməsində çətinliklər və transliterasiya problemi // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri (ictimai və humanitar elmlər seriyası). 2019, cild 15, № 3, s. 186-189.
 8. Eminent physicians who have great services in the formation and florishing of the history of Azerbaijan medicne // XXV International Scientific-Practical conference “Russian Science in the Modern World”. Research and Publishing Center “Actualnots.RF”, Moscow, Russia, 15 october, 2019, s. 118-124
 9. Azərbaycan və ərəb dillərində tibbi mətnlərin tərcüməsi zamanı neologizmlərlə bağlı qarşıya çıxan çətinliklər // Azərbaycanda müasir ərəbşünaslığın banisi, əməkdar elm xadimi, professor Ələsgər Məmmədovun anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları, Bakı şəhəri, 18-19 dekabr 2019-cu il, s. 35-36.
 10. Kərbəlayi Kazım Ordubadinin “Avamil” əlyazmasının paleoqrafik xüsusiyyətləri və elmi əhəmiyyəti // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi əsərləri (ictimai və humanitar elmlər seriyası). 2020, cild 16, № 1, s. 174-178.
 11. Azərbaycan və ərəb dillərində sinir sistemi tibbi terminlərinin leksik-semantik xüsusiyyətləri // Ankara II. Uluslararası bilimsel araştırmalar konqresi. 6-8 mart 2020/ Ankara, s. 480.
 12. Azərbaycan və ərəb dillərində sinir sistemi tibbi terminlərinin leksik-semantik xüsusiyyətləri // Ankara II. Uluslararası bilimsel araştırmalar konqresi. 6-8 mart 2020/ Ankara, s. 812-820.
 13. Azərbaycan tibb terminologiyası, onun təşəkkülü və inkişaf tarixi // “Naxçıvan” Universiteti. Elmi əsərlər (İqtisadiyyat, filologiya, tarix, coğrafiya, pedaqogika və psixologiya, riyaziyyat), 2020, № 1, s. 98-104.
 14. Azərbaycan və ərəb dillərində tibbi terminlərdə kök və suffiks morfemlərinin müqayisəli şəkildə təhlili // Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 97-ci il dönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların IV beynəlxalq elmi konfransı, 05 iyun 2020-ci il, s. 1340-1344.
 15. Lexical-semantic Features of Medical Terms of Cardiovascular System in Azerbaijani and Arabic // 2nd International congress on Academic Studies in Philology (BICOASP). 2-5 september 2020, Bandırma, Turkey, s. 22.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 

Təltif və mükafatları
 

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 35

Vəzifəsi
Əlyazmaların, mühafizəsi, gigiyenası və bərpası laboratoriyasının rəhbəri

Mobil tel.
(+994 70) 232 11 19

Xidməti tel
 
E-poçt
kubra.valiyeva@yahoo.com