AMEA Naxçıvan Bölməsi

Elxan Qadir oğlu MəmmədovAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şərur rayonu, Yurdçu kəndi

Təvəllüdü
09.05.1980

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Naxçıvan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı5719.01
Folklorşünaslıq
Eynəli bəy Sultanov və folklor

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

85

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

25

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı


5

Əsas elmi nailiyyətləri

Eynəli bəy Sultanovun folklorşünaslıq fəaliyyəti ətraflı şəkildə araşdırılmışdır.


Elmi əsərlərinin adları
 1. Eynəli bəy Sultanov və folklor. Naxçıvan: 2017, Əcəmi, 208 s.
 2. Naxçıvanda bayram və mərasimlər (Asəf Orucovla birlikdə). Naxçıvan: Əcəmi, 2018, 144 s.
 3. Folklorşünaslıq şöbəsi 2003-2019-cu il biblioqrafik göstəricisi. Naxçıvan, Əcəmi, 2020, 114 səh.
 4. Eynəli bəy Sultanovun ömür yoluna daha bir nəzər // AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Xəbərlər”i. Naxçıvan: Tusi, 2011, №3, 11 s.
 5. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında şeir parçaları: qafiyəli nəsr, yoxsa poetik nəzm // “Naxçıvanda Dədə Qorqud” beynəlxalq elmi simpoziumunun (26-27 oktyabr 2015) materialları. AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Xəbərlər”i.Naxçıvan:Tusi, 2016, №1, 8s.
 6. Eynəli bəy Sultanovun bədii yaradıcılığında şifahi xalq şeiri // “Filologiya məsələləri” jurnalı. Bakı: Elm və təhsil, 2014, №10, 8 s.
 7. Eynəli bəy Sultanov və aşıq yaradıcılığı // “Dədə Qorqud” jurnalı, Bakı: Nurlan,2009, № 2, 8 s.
 8. Azərbaycan folklorşünaslığının elm kimi formalaşmasında Eynəli bəy Sultanovun rolu və yeri // “Naxçıvan” jurnalı. Naxçıvan: Əcəmi, 2016, №34, 7 s.
 9. Yazıçı və folklor əlaqələrinin öyrənilməsində Təhmasib nümunəsi // Məmmədhüseyn Təhmasib: taleyi və sənəti. Naxçıvan, Əcəmi, 2017, 160 s. (10 s.)
 10. Naxçıvanda çərşənbələrin keçirilməsinə daha bir baxış // “Axtarışlar” jurnalı, Naxçıvan: Tusi, 2017, №2, s.15-22 (Asəf Orucovla birlikdə)
 11. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı “erməni folkloru”nun formalaşmasında mənbə kimi // AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Xəbərlər”i, Naxçıvan: Tusi, 2017, №3, s.253-266
 12. Азербайджанские истоки армянского фольклора // «Наследие», Москва: “Digital age”, 2017, №6 (dekabr), s.22-27
 13. Азербайджанские истоки армянского фольклора // «Наследие», Москва: “Digital age”, 2018, №1 (yanvar), s.24-29
 14. Alqış və qarğışların etimologiyasına bir nəzər // AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Xəbərlər”i, Naxçıvan: Tusi, 2019, s.210-214
 15. Uşaq folklorunda oyunların tədqiqi və təbliğinə yeni baxış // “Azərbaycan xalçaları” jurnalı, Bakı: Poliqrafaz, 2019, s.172-181

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 1. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü;
 2. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü;
 3. Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyi İdarə Heyətinin üzvü;
 4. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mətbuat Şurası idarə heyətinin üzvü;
 5. Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi Məsləhət Şurasının üzvü.

Təltif və mükafatları
 1. Adlı Təqaüd / Gənc şair kimi Prezident təqaüdü - 2011;
 2. Azərbaycan Mətbuatının inkişafındakı xidmətlərinə görə “Tərəqqi” medalı - 2015;
 3. AMEA Naxçıvan Bölməsində "İlin Alimi" - 2016;
 4. İlin fəal gənc şairi - 2007;
 5. KİVDF-nin Fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsində “Regionların sosial-iqtisadi inkişafının təşviq edilməsi” istiqaməti üzrə I yer -2011;
 6. Naxçıvan Mətbuat Şurası və Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman) tərəfindən keçirilən Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və insan hüquqları” mövzusunda jurnalist və fərdi yazı müsabiqəsində I yer- 2013;
 7. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədri yanında Gənclər Fondunun keçirdiyi “Naxçıvan müstəqillik illərində” yaradıcılıq müsabiqəsində I yer - 2015;
 8. KİVDF-nin Fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsində “İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf etdirilməsi” istiqaməti üzrə II yer - 2015;
 9. AMEA Naxçıvan Bölməsi Rəyasət Heyətinin müvafiq qərarları ilə Bölmədə humanitar və ictimai elmlər üzrə “İLİN ALİMİ” fəxri diplomu - 2016;
 10. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədri yanında Gənclər Fondunun keçirdiyi “Naxçıvan: dünən və bu gün” yaradıcılıq müsabiqəsində I yer - 2016;
 11. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədri yanında Gənclər Fondu, Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin “İlin yazıçısı” - 2016;
 12. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədri yanında Gənclər Fondunun keçirdiyi “Naxçıvan müstəqillik illərində” yaradıcılıq müsabiqəsində III yer - 2019.

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76

Vəzifəsi
İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun icraçı direktoru

Mobil tel.
(+994 50) 520 30 85

Xidməti tel
(+994 36) 544 00 90

E-poçt
elxan.yurdoglu@yahoo.com
elxan.yurdoglu@gmail.com