AMEA Naxçıvan Bölməsi

Səbuhi Məmmədalı oğlu İbrahimovAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Culfa rayonunun Ərəzin kəndi

Təvəllüdü
10.06.1971

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Bakı İslam Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
  • ixtisas şifri
  • ixtisasın adı
  • mövzunun adı09.00.03; 09.00.13
Fəlsəfə tarixi; dinşünaslıq mədəniyyətin fəlsəfəsi
İslamda imamilik

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

130

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı
 

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

12

Əsas elmi nailiyyətləri

   Naxçıvanın tarix və mədəniyyətinə aid yeni məlumatların əldə olunması və təbliği istiqamətində: Suli Fəqihin “Yusif və Züleyxa” əsərinin tərcümə və tekstaloji tədqiqi, Məhəmməd Naxçıvaninin “Səhab əd-Dumu” əsərinin mətn xüsusiyyətlərinin təhlili, Əliqulu Mirzayi Naxçıvaninin Əqaide-fəlsəfə əsərinin ilk tədqiqi.


Elmi əsərlərinin adları
  1. Suli Fəqih. Yusif və Züleyxa (ərəb əlifbası ilə yazılmış əlyazmadan transliterasiya, ön söz, lüğət və tərtibat). Bakı: MBM, 2008, 400 s.
  2. Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Səhabəd-Dümu” əsərində fəlsəfi düşüncələr. Bakı: AZ.TU Nəşriyatı, 2009, 146 s.
  3. Naxçıvanın milli mənəvi sərvəti olan əlyazma mətnlərinin araşdırılması. Bakı: AZ.TU Nəşriyyatı, 2011, 201 s.
  4. Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Səhabəd-Dümu” əsərində fəlsəfi düşüncələr. I-II cild (metodik vəsait). Naxçıvan: İdeya, 2011, 320 s.
  5. Направления исследований Нахчыванских рукописей (сворник статей). LAPLANBERT Academie Publishing. Германия, 2014, 56 с.
  6. Nemətullah Naxçıvani: XV əsrin görkəmli təsəvvüf və təfsir alimi. Naxçıvan: Əcəmi, 2018, 104 s.

Pedaqoji fəaliyyəti
Naxçıvan MR Culfa rayonunun Ərəzin kəndində fars dili müəllimi

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev pr. 35

Vəzifəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması, tədqiqi və nəşri şöbəsinin müdiri

Mobil tel.
(+994 50) 667 96 41

Xidməti tel
(+994 36)

E-poçt
s.ibrahimov@yahoo.com