AMEA Naxçıvan Bölməsi

Ələkbər Məmməd oğlu QasımovAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhəri

Təvəllüdü
21.07.1959

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutu (indiki ADMİU)

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı6212.01
Teatr sənəti
Naxçıvan Teatrında tərcümə əsərlərinin səhnə təcəssümü

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

67

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

11

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
 

Əsas elmi nailiyyətləri

   1983-cü ildə Naxçıvan Teatrının təhrif edilmiş yaranma tarixini (1886-cı il) təkzib edərək, bu qədim sənət ocağının əsl tarixini (mart 1883-cü il) sənədlər və tarixi faktlar əsasında, elmi surətdə bərpa edib (“Xalq qəzeti” 26 mart 2006-cı il) onun respublika teatrşünaslığında qəbul olunmasına, 2008-ci ildə dövlət tərəfindən dəstəklənməsinə və təsdiqlənməsinə nail olunması.


Elmi əsərlərinin adları
 1. Naxçıvan Teatrında tərcümə əsərlərinin tamaşaları (1883-2013). Bakı: AFpoliqraf, 2016, 176 s.
 2. “Cavid” Poeziya Teatrı (1982-1989). Bakı: AFpoliqrAF, 2017, 84 s.
 3. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tələbə Teatr Studiyası – 20. Bakı: Avropa, 2018, 144 s.
 4. Milli teatrımızın yaranma günü, yaxud Naxçıvan Teatrının neçə yaşı var?!. // “Qobustan”, № 2, 2007, s. 62-66
 5. Мировая драматургия на Азербайджанской сцене.// İrs – Наследие, № 40, 2009, (Международный Азербайджанский журнал, Москва, c. 48-46
 6. Naxçıvan Teatrı 1918-1920-ci illərdə // “Yol”, № 30, 2009, (Bilim- Kültür Araştırma Dergisi, Ankara), s. 274-279
 7. Naxçıvanda şəhərsalma mədəniyyətinin ümummilli mədəniyyətin tərəqqisinə təsiri. Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi (20-24 iyul 2011-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları). Naxçıvan, “Əcəmi” NPB, 2012, 398 səh., s. 317-324.
 8. İslam Səfərlinin pyesləri Azərbaycan səhnəsində // “Naxçıvan”, № 26, 2013, s. 148-157
 9. Lütfiyar İmanov və Naxçıvan. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, (ictimai və humanitar elmlər seriyası), № 1, 2013, s. 216-224
 10. Heydər Əliyev və Naxçıvan teatrları. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri (xüsusi buraxılış), Naxçıvan, 2013, s. 291-297
 11. Tarixi şəxsiyyətlərə həsr olunmuş əsərlərin Naxçıvan Teatrında təcəssümü. Naxçıvan Teatrı (məqalələr, xatirələr), Naxçıvan, Əcəmi NPB, 2014, 296 səh., s. 152-162
 12. Nazım Hikmet`in eserleri Nahçıvan Devlet Musikili Dram Tiyatrosu sahnesinde // Kültür evreni, № 24, 2015. (Uluslararası Hakemli Dergi, Ankara, s. 39-47
 13. Gürcü dramaturgiyası Naxçıvan Teatrının səhnəsində. Qarapapaqlar (Azərbaycan dilində elmi-kütləvi jurnal, Tbilisi), № 1 (100), 2016, s. 36-41
 14. Naxçıvan Teatrının və milli kinomuzun daha bir Təhmasibi // Məmmədhüseyn Təhmasib: taleyi və sənəti (məqalələr toplusu). Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 160 səh., s. 124-132
 15. Hüseyn Cavid dramaturgiyasının Naxçıvan Teatrının tərəqqisinə təsiri. // Filologiya məsələləri, 2018, № 16, s. 228-235
 16. Cəlil Məmmədquluzadə və Naxçıvan teatrları. // Cəlil Məmmədquluzadə: məqalələr, esselər, müsahibələr, şeirlər (Tərtibçi İ.Həbibbəyli). Bakı: Ekoprint, 2019, 720 səh., s.296-300

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 

Təltif və mükafatları
 

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76

Vəzifəsi
Elmi katib

Mobil tel.
(+994 50) 729 44 99
(+994 55) 259 44 99

Xidməti tel
(+994 36) 544 54 97

E-poçt
elekber.q@mail.ru