AMEA Naxçıvan Bölməsi

Ramiz Asəf oğlu QasımovAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Culfa rayonu, Əlincə kəndi

Təvəllüdü
19.07.1976

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı5716.01
Azərbaycan ədəbiyyatı
Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında “kiçik” adam obrazlarının ictimai-bədii funksiyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

170

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

20

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
 

Əsas elmi nailiyyətləri
 1. Azərbaycan ədəbiyyatında “kiçik” adam problemi və bədii-estetik məfhumu ilə bağlı elmi nəticə müəyyən edilmiş, onun mahiyyəti, ədəbiyyatda ənənəsi, o cümlədən ictimai məzmunu və s. öyrənilmişdir (monoqrafiya nəşr edilmişdir);
 2. Azərbaycan ədəbiyyatında milli düşüncə sistemi və azərbaycançılıq ideologiyası tədqiq edilmişdir (monoqrafiya nəşr edilmişdir);
 3. Azərbaycan mətbuatının inkişafında xidmətləri olan görkəmli naxçıvanlı simaların fəaliyyəti ortaya qoyulmuşdur (monoqrafiya nəşr edilmişdir);
 4. Qədim dövrlərdən müasir dövrə qədər Naxçıvanda ədəbi mühit və görkəmli simalar öyrənilmişdir (monoqrafiya nəşr edilmişdir);
 5. Müstəqillik illərində ölkəmizin inkişafına başlıca təməl olan liderlik və ideologiya tədqiq olunmuşdur (kitab nəşr edilmişdir) və s.

Elmi əsərlərinin adları
 1. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında “kiçik” adam obrazlarının ictimai-bədii funksiyası. Bakı: Elm və təhsil, 2012, 216 s.
 2. Müstəqillik yollarında: Liderlik missiyası (həmmüəllif). Naxçıvan: Əcəmi, 2016, 216 s.
 3. Azərbaycan ədəbiyyatında milli düşüncə konsepsiyası və azərbaycançılıq ideologiyası. (həmmüəllif). Bakı: Elm və təhsil, 2017, 192 s.
 4. Naxçıvan ziyalıları Azərbaycan mətbuatında. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 120 s.
 5. Naxçıvan ədəbi mühiti: problemlər, perspektivlər. Bakı: Elm və təhsil, 2018, 232 s.
 6. Naxçıvan Duzdağı (həmmüəllif). Naxçıvan: Əcəmi, 2019, 224 s.
 7. Akademik Şəfaət Mehdiyevin “Mirzə Fətəli” əsərində Mirzə Fətəli surətinin təhlili
 8. Xaqani Şirvaninin ictimai-fəlsəfi lirikası – “Qəsideyi-şiniyyə” əsəri
 9. Behbud bəy Şahtaxtinskinin “Baraban” jurnalında fəaliyyəti
 10. Məmməd Səid Ordubadinin tarixi roman yaradıcılığı
 11. Azərbaycan yazıçısı Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında “kiçik” adam problemi və xalq taleyinin bədii əksi
 12. Ünlü Azerbaycan yazarı və Azerbaycanın Molla Nasreddini Celil Memetkuluzadenin eserlerinde küçük insan karakteri
 13. Orta asırlarda Nahçivanda edebiyat
 14. Milli yaddaşın məhək daşı: Xalq şairi Məmməd Araz. Naxçıvan: Əcəmi, 2020, 208 s.

Pedaqoji fəaliyyəti
Culfa rayon Əlincə kənd orta məktəbində müəllim - 2000-2004

Təltif və mükafatları
 1. Naxçıvan MR Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanı - ;
 2. AMEA Naxçıvan Bölməsində “İlin alimi” - .

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76

Vəzifəsi
"Ədəbiyyatşünaslıq" şöbəsinin müdiri

Mobil tel.
(+994 55) 585 00 42

Xidməti tel
 

E-poçt
ramizasef@yahoo.com.tr