AMEA Naxçıvan Bölməsi

Asəf Yunis oğlu OrucovAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şahbuz rayonu, Badamlı kəndi

Təvəllüdü
05.08.1979

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Naxçıvan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı


5102.01
Etnoqrafiya, etnologiya və antropologiya
Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsində xalq təqvimi ilə bağlı adətlər, inanclar, mərasimlər

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 • xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı
 • beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

87

19
6

Əsas elmi nailiyyətləri

 

 1. Naxçıvanda təqvim adətlərinin araşdırılıb üzə çıxarılması;
 2. Naxçıvanda şəhər mədəniyyətinin tədqiq edib öyrənilməsi.

 


Elmi əsərlərinin adları
 1. Ülkər ulduzu ilə bağlı bir araşdırmaya dair // Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, №1, 2010, s. 252-255
 2. Heydər Əliyev və Azərbaycanın balanslaşdırma siyasəti // Asia Minor Studies (uluslararası hakemli sosyal bilimler dergisi ),Cilt:1, 2013, s.110-117
 3. Naxçıvanda patronimiya münasibətləri haqqında bəzi qeydlər // NDU-nun Elmi əsərləri, 2010, №2 (34), s. 104-107
 4. Qış evləri və evlərin qızdırılması məsələsi // АМЕА Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2012, №1, s. 131-135
 5. İlk insan təfəkküründə təqvim // Qarapapaqlar, Tbilisi: №4 (56)Ş 2012, s. 47-51
 6. Naxçıvan şəhər əhalisinin mərasim yeməkləri (XIX-XXI əsr) // “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Əsərləri, 2019 №4 (15), s. 135-143
 7. Naxçıvanda xalq təqvimi. Bakı: Elm və təhsil, 2013, 200 s.
 8. Naxçıvanda bayram və mərasimlər. Naxçıvan: Əcəmi, 2018, 146 s.
 9. Naxçıvan şəhər əhalisinin mərasim yeməkləri (XIX-XXI əsr) // “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Əsərləri, 2019 №4 (15), s. 135-143
 10. Naxçıvan şəhərinin maddi mədəniyyəti // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2019, №3, cild 15, s. 88-94

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 

Təltif və mükafatları
 

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76

Vəzifəsi
“Etnoqrafiya” şöbəsinin müdiri

Mobil tel.
(+99450) 716 21 24

Xidməti tel
 

E-poçt
aseforucov@yahoo.com