AMEA Naxçıvan Bölməsi

Qulu Əhməd oğlu HəziyevAnadan olduğu yer

Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahbuz rayonunun Biçənək kəndi

Təvəllüdü
15.01.1954

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı • 01.03.02
 • Astrofizika, radioastronomiya
 • Günəşdəki irimiqyaslı maqnit sahələrinin dövrü dəyişmələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı
2 kitab və 70 məqalə

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı
7

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
4

Əsas elmi nailiyyətləri
 1. Günəşdəki irimiqyaslı maqnit sahələrində aşkar olunmuş kvaziikiillik dövrü rəqslər Günəşdəki maqnit sahələrinin qeyri-simmetrik xüsusiyyətləri ilə bağlıdır.
 2. Günəşdəki irimiqyaslı maqnit sahələrinin qütblük içarəsinin enlik-zaman paylanmasının tədqiqi qütbə doğru dreyf edən təkqütblü zonaların mövcudluğunu göstərir. Dreyf birbaşa ekvator bölgəsindən başlayır.
 3. Günəşdəki irimiqyaslı maqnit sahələrindəki simmetrik proseslərlə bağlılığı olan təkqütblü zonaların yaranması lokal maqnit sahələrinə nisbətən requlyar olaraq baş verir və 17-illik dövrə malikdir. Bu nəticə Günəş fəallığında 17-illik dövrlərin olmasının birbaşa təsdiqidir.
 4. Kvaziikiillik rəqslər Günəşdəki asimmetreik proseslərin əsas göstəricilərindən biridir.

Elmi əsərlərinin adları
 1. Günəş sisteminin iri cisimləri: planetlər Naxçıvan: “Əcəmi”, 2017, 200 s.
 2. Исследование движения спикул вдоль лимба // Солнечные данные, №10, Ленинград, 1982.
 3. Длительные усиления рентгеновского излучения и межпланетный токовый слой / В сб. Физика солнечной активности, Москва, Наука, 1988.
 4. Замечания о свечении водорода и гелия в хромосфере / В сб. Физика солнечной активности, Москва, Наука, 1988.
 5. The space-time polarity distribution of the large-scale solar magnetic field // Астрон. Циркуляр, №1536, Москва, Наука, 1989.
 6. Some comments to the problem of extended cycles in large-scale magnetic fields / «The Solar Cycle»: Proceedings of the National Solar Observatory/Sacramento Peak 12th Summer Workshop, ed. Karen L. Harvey, Astronomical Society of Pacific (ASP) Conference Series, USA, San Francisco, 1992, vol. CS-27 (ISBN 0-937707-46-5)

Pedaqoji fəaliyyəti
2007-2016-сı illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllim

Digər fəaliyyəti
 

Təltif və mükafatları
AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı - 2006

İş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsinin Batabat Astrofizika Rəsədxanası
Naxçıvan şəhəri, AZ7000, Heydər Əliyev pr. 35

Position
Baş direktor

Mobile
(+994 50) 352 44 41

Office phone
(+994 36) 550 12 68

E-mail
atcc55@mail.ru