AMEA Naxçıvan Bölməsi

FD 1.24 Dissertasiya Şurası

   AMEA Naxçıvan Bölməsi nəzdində fəaliyyət göstərən FD 1.24 qeydiyyat nömrəli Dissertasiya Şurası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 02 dekabr 2019-cu il tarixli F-117 №-li əmrinə əsasən yaradılmışdır. Şura “Fiziki kimya – 2307.01” və “Qeyri-üzvi kimya – 2303.01” ixtisaslarında kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsinin təşkili məqsədilə yaradılmışdır. Lakin qlobal pandemiya səbəbindən müdafiələrin təşkil olunması hələlik mümkün olmamışdır.

FD 1.24 Dissertasiya Şurasının tərkibi:

 

1
Tofiq Abbasəli oğlu Əliyev
(sədr)
AMEA-nın müxbir üzvü,
Kimya elmləri doktoru, professor
2307.01, Fiziki kimya

2
Əliəddin Dəyyan oğlu Abbasov
(sədr müavini)
AMEA-nın müxbir üzvü,
Kimya elmləri doktoru, dosent
2307.01, Fiziki kimya

3
Qorxmaz Mansur oğlu Hüseynov
(elmi katib)
Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
2307.01, Fiziki kimya

4
Akif Səttar oğlu Əliyev
Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
2307.01, Fiziki kimya

5
Ələfsər Bəxtiyar oğlu Məmmədov
Kimya elmləri doktoru, dosent
2307.01, Fiziki kimya

6
Bayram Zülfüqar oğlu Rzayev
Kimya elmləri doktoru
2303.01, Qeyri-üzvi kimya

7
Yasin Nağı oğlu Babayev
Kimya elmləri doktoru, professor
2303.01, Qeyri-üzvi kimya

8
Günel Aslan qızı Məmmədova
Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
2303.01, Qeyri-üzvi kimya

9
Əhməd Məmməd oğlu Qarayev
Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
2303.01, Qeyri-üzvi kimya

10
Nağı İbrahim oğlu Yaqubov
Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, professor əvəzi
2303.01, Qeyri-üzvi kimya

AMEA Naxçıvan Bölməsi nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında (hətta onun əsasında yaradılmış Birdəfəlik Dissertasiya Şurası da daxil olmaqla)