AMEA Naxçıvan Bölməsi

Günel Aslan qızı MəmmədovaAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhəri

Təvəllüdü
06.12.1980

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı2303.01
Qeyri-üzvi kimya
Təbii Na, Mg – alümosilikat sistemində bərkfazalı və hidrotermal reaksiyalar

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

130

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

100

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

50

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

3 patent

Əsas elmi nailiyyətləri

   Yerli xammal əsasında müxtəlif quruluş tipli seolitlərin sintezi və tədqiqi. Təbii Naxçıvan seolitinin fiziki-kimyəvi xassələrinin tədqiqi


Elmi əsərlərinin adları
 1. Мамедова, Г.А. Гидротермальный синтез цеолита типа натролита в природной системе галлуазит-обсидиан // − Санкт-Петербург: Физика и химия стекла, − 2014. Т. 40, №3, − с. 503-507
 2. Mamedova, G.A. Hydrothermal synthesis of natrolite type zeolite in the natural halloysite-obsidiane system // Glass physics and chemistry, − 2014, 40 (3), − p. 380-383
 3. Мамедова, Г.А. Гидротермальный синтез цеолита типа левинита // − Новосибирск: Химия в интересах устойчивого развития, − 2015. Т. 23, №3, − с. 253-256
 4. Мамедова, Г.А. Синтез цеолита со структурой гмелинита в системе доломит-галлуазит-обсидиан // − Санкт-Петербург: Физика и химия стекла, − 2016. Т. 42, №5, − с. 104-108
 5. Mamedova, G.A. Synthesis of zeolite with a qmelinite structure in the dolomite-halloysite-obsidian system // Glass physics and chemistry, − 2016, 42 (5), − p. 518-521
 6. Мамедова, Г.А. Исследование природного минерала морденита и химической модификации в среде Са(ОН)2 // − Санкт-Петербург: Вестник Санкт-Петербургского университета, серия 4 (физика, химия), − 2016. Т. 3 (61), вып. 4, − с. 411-418
 7. Мамедова, Г.А. Влияние кипящих кислот на структуру природного цеолита Нахчывана – морденита // − Уфа: Башкирский химический журнал, − 2016. Т. 23, №3, − с. 20-27
 8. Мамедова, Г.А. Гидротермальный синтез цеолита со структурой W // − Красноярск: Журнал Сибирского Федерального университета, серия химия, − 2017. Т. 10, №4, − с. 587-594
 9. Мамедова, Г.А. Гидротермальный синтез цеолита со структурой ZSM-25 на основе природного минерала Нахчывана // − Москва: Физика и химия обработки материалов, − 2017. №6, − с. 76-80
 10. Мамедова, Г.А., Новрузова Ф.М. Химическая модификация природного минерала Нахчывана // − Москва: Перспективные материалы, − 2018. №6, − с. 54-61
 11. Мамедова, Г.А. Гидротермальный синтез цеолита со структурой ZK-5 на основе природного образца Нахчывана // − Санкт-Петербург: Известия Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета), − 2018. Т. 69, №43, − с. 30-32
 12. Мамедова, Г.А. Гидротермальный синтез цеолита ZSM-10 // − Москва: Вестник Московского Государственного Технического Университета им. Н.Э. Баумана, − 2018. Т. 80, №5, − с. 139-145
 13. Mamedova, G.A, Mamedova, N.A. Physico-chemical studies of natural zeolite of Nakhchivan // Reports National Academy of Sciences of Azerbaijan, − 2018, LXXIV (1), − p. 49-54
 14. Мамедова, Г.А. Модификация природного цеолита Нахчывана в щелочной среде // − Москва: Вестник Московского Университета, серия 2. Химия, − 2019. Т. 60, №1, − с. 65-73
 15. Mamedova, G.A. Modification of a Nakhchivan natural zeolite in the alkaline environment // Moscow University Chemistry Bulletin, − 2019, 74 (1), − р. 46-53
 16. Mamedova, G.A. Synthesis and research of the zeolite of gismondine type on the basis of natural mineral Nakhchivan // Applied solid state chemistry, − 2019, 8 (3), − p. 27-35
 17. Mamedova, G.A. New synthesis method of ZK-19 without an organic agent // XXI Mendeleev congress on general and applied chemistry, − Saint-Petersburg: − 9 − 13 september, − 2019, − p. 275
 18. Мамедова, Г.А. Синтез и исследование цеолита типа фожазита на основе природного минерала Нахчывана // − Москва: Стекло и керамика, −2020. №1, с. 17-20
 19. Mamedova, G.A. Synthesis of different structural types of zeolites in the halloysite-dolomite-obsidian system // Chemistry journal of Moldova, − 2020, 15 (1)
 20. Mamedova, G.A., Aliyev, T.A. Synthesis and research of the zeolite of chabazite type on the basis of natural mineral Nakhchivan // Journal of chemistry and technologies, − 2020
 21. Mamedova, G.A. Synthesis and research of zeolite faujasite type based on natural mineral of Nakhchivan // Glass and ceramics, − 2020
 22. Məmmədova, G.A. Naxçıvan Muxtar Respublikasının seolitləri, mövcud istifadəsi və perspektivləri / G.A. Məmmədova. − Naxçıvan: Əcəmi, − 2018. − 294 s

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 1. «Новый Университет» (Rusiya) elmi jurnalının redaksiya heyətinin üzvü;
 2. «American Journal of Modern Physics» (ABŞ) redaksiya heyətinin üzvü;
 3. «Inorganic Chemistry» (İngiltərə) elmi jurnalının redaksiya heyətinin üzvü;
 4. «Research and application of materials science» (Sinqapur) elmi jurnalının redaksiya heyətinin üzvü;
 5. Beynəlxalq Seolit Assosiasiyasının üzvü;
 6. Rusiya Federasiyasının Təbiətşünaslıq Akademiyasının professoru;
 7. «Oriental Journal of Chemistry» (Hindistan) elmi jurnalının redaksiya heyətinin üzvü (Clarivate Analytics) - 2021;

Digər fəaliyyəti

YAP, AMEA Naxçıvan Bölməsi, müəssisədən kənar ərazi ilk partiya təşkilatının idarə heyətinin üzvü

Təltif və mükafatları
 1. “İlin ən yaxşı gənc alimi” - 2010;
 2. Elm sahəsindəki nailiyyətlərinə görə təbiət və texniki elmlər üzrə “İlin alimi” fəxri adına - 2010;
 3. «Научное творчество XXI века» beynəlxalq konfransın təşkilat komitəsinin diplomu, tezisin yüksək elmi dərəcəsinə görə, 2010;
 4. Elm sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə Naxçıvan MR Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən “Diplom”, 2013 ;
 5. 28 May – Respublika Günü münasibətilə gənc alimlər üçün AMEA Rəyasət Heyətinin keçirdiyi qrant müsabiqəsində II yer, 2014 ;
 6. Rusiya Federasiyasının Elmi-innovasiya mərkəzi tərəfindən elmi tədqiqatların inkişafındakı roluna görə Fəxri Fərman - 2016;
 7. IV respublika müsabiqəsində “Tomsonit tipli seolitin alınma üsulu” patenti Diploma layiq görülüb - 2017;
 8. V respublika müsabiqəsində “Tomsonit tipli seolitin alınma üsulu” patenti Diploma layiq görülüb - 2018.

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutu İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev pr. 35

Vəzifəsi
Sorbsiya prosesləri laboratoriyasının rəhbəri

Mobil tel.
(+994 50) 367 69 48

Xidməti tel
(+994 36) 544 69 86

E-poçt
gunelmamadova@mail.ru