AMEA Naxçıvan Bölməsi

Fizzə Sadıx qızı MəmmədovaAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhəri

Təvəllüdü
22.04.1953

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
  • ixtisas şifri
  • ixtisasın adı
  • mövzunun adıK 004.08.01
Analitik kimya
Azosafraninlərlə metal ionlarının ekstraksiyalı-fotometrik təyini

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

220

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

85

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

9

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

1 müəlliflik şəhadətnaməsi, 7 xarici şəhadətnamə, 1 patent

Əsas elmi nailiyyətləri

   Ekstraksiyalı-fotometriya və sorbsiya üsulu ilə Naxçıvan bölgəsinin filiz yataqları və su ehtiyatları geniş şəkildə araşdırılmışdır.


Elmi əsərlərinin adları
  1. The obtainment of selective concentrates from the flotation of lead-zinc ores.// European Science and Technology. Bildungzentrum Rdk e.v. Wiesbaden, Germany, 2012, p.62-66
  2. Гидрохимические свойства подземных вод Нахчыванской Автономной Республики // Россия, «Наука и мир», 2017, №3, (43), с.33-37
  3. Sorption of copper, zinc, cadmium and lead-ions by resin Duolite C 467 // European multi scientific journal, Budaörs, Hungary, 2017, №6, p.90-98
  4. The equilibrium, kinetics and thermodynamics of Cu2+, Zn2+, and Pb2+ sorption in sorbents with different functional groups // American Journal of Modern Physics, 2018, 7(1), P/14-20
  5. Equilibrium, kinetics and thermodynamics of sorption bivalent metal-ions by strongacidcationites // Applied Solid State Chemistry, 2018, № 4 (5), pp.3-10
  6. Гидрохимические свойства кягризных и родниковых вод Нахчыванской Автономной Республики // Современные проблемы науки и образования. Москва, 2020, том XVIII, c. 45-51
  7. Перспективы развития экотуризма в Нахчыванской Автономной Республике. Lambert Akademic Publishing, 2020, с.180

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
İvanov Management Group və “Тенденции развития науки и образования" jurnalının rəyçisi

Təltif və mükafatları
“Tərəqqi” medalı -

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 35

Vəzifəsi
Hidrogeologiya və mineral sular laboratoriyasının rəhbəri

Mobil tel.
(+994 51) 687 94 00

Xidməti tel
 

E-poçt
fizze.mammadova@mail.ru