AMEA Naxçıvan Bölməsi

Eltun Yulət oğlu İbrahimovAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Culfa rayonu, Xanağa kəndi

Təvəllüdü
10.06.1986

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti (bakalavr)
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (magistr)

Elmi dərəcəsi

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı


Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı
 

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

3

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
 

Əsas elmi nailiyyətləri
 

Elmi əsərlərinin adları
 1. Государственные финансы в Нахчыванской Автономной Республике и пути усовершенствования банковской системы. Алтайского Государственного Аграрного Университета. Вестник журнал, Барнаул, 2016, № 1(135), с. 191-194
 2. Regional inkişaf sosial-iqtisadi inkişafın tərkib hissəsi kimi. Azərbaycan Kooperasiya Universiteti. Kooperasiya jurnalı, Bakı, 2017, №3 (44), s.17-24
 3. Kənd təsərrüfatının maliyyə təminatında bank sektorunun xidmətləri. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası, 2016, № 3, cild:12, s. 342-347
 4. İqtisadi islahatların Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi təhlükəsizliyinin formalaşmasına və həyat səviyyəsinə təsiri amillərinin qiymətləndirilməsi. Strateji iqtisadi islahatlar:qabaqlayıcı vergi siyasəti. Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Bakı: AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, 2017, I bölmə. s. 122-125
 5. Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı mineral suların iqtisadi baxımdan faydalılığı. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər jurnalı, Naxçıvan, 2018 № 6 (95). s.316-319
 6. Sosial problemlərin xarakteristikası, ölkəmizdə və Naxçıvan Muxtar Respublikasında vəziyyəti. AMEA Naxçıvan bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası, 2019, №1, cild:14 s. 291-295
 7. Sosial müdafiə və Naxçıvan Muxtar Respublikasında onun aktual məsələləri. Azərbaycanda sosial müdafiə sisteminin inkişafı: dünən, bugün və sabah. Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Bakı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi-Tədqiqat Mərkəzi, 2018, s 70-73
 8. Демографическая политка как двигатель использования трудового потенциала Нахчыванской Автономной Республики. Российско-китайский научный журнал «Содружество», № 22, 2018, 1 часть
 9. Ölkəmizin maliyyə sisteminin təkmilləşdirilməsində strateji yol xəritəsinin rolu. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında strateji yol xəritəsinin rolu və humanitar, siyasi və psixoloji elmlərin müasir problemləri mövzusunda gənc tədqiqatçıların elmi-praktik konfransının materialları, Qərb Universiteti, 2019, s 32
 10. Müasir şəraitdə kiçik müəssisələrin üzləşdiyi çətinliklər. Müasir təbiət və iqtisad elminin aktual problemləri beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Gəncə Dövlət Universiteti, 2019, V hissə səh. 245-259

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekt 35

Vəzifəsi
İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri

Mobil tel.
(+994 50) 636 43 80

Xidməti tel
 

E-poçt
eltunibrahimov@yahoo.com