AMEA Naxçıvan Bölməsi
×

Dünya tufanı, şumerlər və Naxçıvan beynəlxalq konfransı keçiriləcək

Sahib Əsgər oğlu HacıyevAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Culfa rayonu, Saltaq kəndi

Təvəllüdü
20.02.1950

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Kənd təsərrüfatı üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı03.00.27
Torpaqşünaslıq
Naxçıvan Muxtar Respublikasında yemçilik şəraitində torpaqların münbitlik modelinin idarə olunması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

100

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

15

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

1

Əsas elmi nailiyyətləri

Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının münbitliyinin artırılması yolları


Elmi əsərlərinin adları
 1. Arpaçay hövzəsində yayılan torpaq-bitki kompleksinin ekoloji şəraiti. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası. Naxçıvan: 2007, №2, s. 148-152
 2. Culfa maili düzənliyi torpaqlarının təbii biosenoz və kənd təsərrüfatı bitkilərialtında qiymətləndirilməsi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələr. Bakı: LXV Cild, №-3, 2009, s. 134-141
 3. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yem bitkisi altında torpaqlardan səmərəli istifadə olunması. Aqrar elmin xəbərləri, Tbilisi, 2010, №-1, с. 18-21
 4. Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaqların ekolji münbütlük modellərinin idarə olunması. Aqrar elmin xəbərləri, Tbilisi, 2011, №-4, с. 42-45
 5. Naxçıvan Muxtar Respublikasında üzüm bitkisi altında torpaqların eko-coğrafi qiymətləndirilməsi. Tomsk Dövlət Universitetinin Bülleteni. Tomsk: №364, 2012, s. 203-206
 6. Üzüm bitkisi altında torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsi. Aqrar elmi. Moskva: № 5, 2012, s. 11-13
 7. Naxçıvan Muxtar Respublikasında meşə və meşə-çöl landşaft komplekslərinin ekoloji xüsusiyyətləri. Altay Dövlət Universitetinin Bülleteni. Barnaul: №2 (100), 2013, s. 55-59

Pedaqoji fəaliyyəti
Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllimi

Təltif və mükafatları
 1. AMEA Naxçıvan Bölməsində “İlin alimi” – 2011;
 2. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Fəxri Fərmanı – 2020.

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Babək k. 76

Vəzifəsi
Torpaq ehtiyatları laboratoriyasının rəhbəri

Mobil tel.
(+994 51) 712 21 68

Xidməti tel
(+994 36) 545 01 99

E-poçt
sahib-haciyev@mail.ru