AMEA Naxçıvan Bölməsi
×

Dünya tufanı, şumerlər və Naxçıvan beynəlxalq konfransı keçiriləcək

Aydın Əli oğlu QənbərliAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Ordubad şəhəri

Təvəllüdü
30.12.1940

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
  • ixtisas şifri
  • ixtisasın adı
  • mövzunun adı03.00.05
Botanika
Naxçıvan MSSR bəzi friqanoid fitosenozlarının quruluşu, bioloji və təsərrüfat məhsuldarlığı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

26

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı
 

Əsas elmi nailiyyətləri

   İlk dəfə Naxçıvan MR şəraitində firqanoid fitosenozlarının quruluşu, bioloji və təsərrüfat əhəmiyyəti öyrənilmişdir.


Elmi əsərlərinin adları
  1. Naxçıvan MSSR-in bəzi friqanoid fitosenozlarının quruluşu və bioloji məhsuldarlığı // Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Məruzələri, 1973, № 2, s. 15-21
  2. Naxçıvan MSSR-in bəzi friqanoid bitkilərində kimyəvi maddələrin toplanılmasının mövsümi dinamikası // Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, Biologiya elmlər seriyası, 1973, № 3, s. 35-40
  3. Naxçıvan MR-in Ordubad rayonun bitki örtüyü // AMEA Botanika İnstitunun elmi əsərləri, 2006, c. 26, s. 430-432
  4. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasida yayilan Stachys L. cinsinə daxil olan Stachys inflata Benth. - Şişkin poruq növünün biomorfoloji, tibbi xüsusiyyətləri və fitokimyəvi analiz nəticələri. AMEA, Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2016, №4, s. s.124-129
  5. Ələkbərov R.Ə., Qənbərli A.Ə., Naxçıvan Muxtar Respublikası florasida yayilan Stachys L. cinsinə daxil olan Stachys inflata Benth. - Şişkin poruq növünün biomorfoloji, tibbi xüsusiyyətləri və fitokimyəvi analiz nəticələri. AMEA, Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2016, №4, s.124-129
  6. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan Ajuga L. cinsinə aid Ajuga genevensis L. - Cenevrə dirçəyi növünün fitokimyəvi analiz nəticələri və istifadə perspektivləri. AMEA, Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2016, №4, s.

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurlar İnstitut
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Babək k. 10

Vəzifəsi
Aparıcı elmi işçi

Mobil tel.
(+994 50) 323 76 57

Xidməti tel
(+994 36) 554 11 93
(+994 36) 554 11 94;

E-poçt