AMEA Naxçıvan Bölməsi

Torpaq ehtiyatları laboratoriyasıLaboratoriya rəhbəri
Sahib Əsgər oğlu Hacıyev
Aqrar  elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Kiçik elmi işçi

Böyük laborant
Aytac Yenibar qızı Quluzadə

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının münbitliyinin artırılması yolları


Əsas elmi nəticələri

   Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaqların tip və yarımtiplərinin öyrənilməsi və torpaq xəritəsinin tərtibi, torpaqların mədəni və təbii bitkilər altında qiymətləndirilməsi, aqroistersalat qruplaşdırılması, münbitlik modellərinin qurulması, torpaq kadastr rayon, yarımpayonlarının müəyyənləşdirilməsi istiqamətində tədqiqatlar aparılmış, monoqrafiya və məqalələr nəşr olunmuşdır.