AMEA Naxçıvan Bölməsi

Bitki sistematikası şöbəsiŞöbə müdiri
Namiq Kamal oğlu Abbasov
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Baş elmi işçi
Tariyel Hüseynəli oğlu Talıbov
AMEA-nın həqiqi üzvü, professor

Aparıcı elmi işçi
Zülfiyyə Kamil qızı Salayeva
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Böyük elmi işçi
Həmidə Sərvər qızı Seyidova
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Seyfəli Həmid oğlu Qəhrəmanov
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

   Naxçıvan Muxtar Respublikasının bioresurslarının öyrənilməsi, tədqiqi, səmərəli istifadəsi və mühafizəsinin bioloji əsasları


Əsas elmi nəticələri

   Naxçıvan MR ərazisində yayılmış təbii ehtiyatı bol olan faydalı bitkilər müəyyən edilərək, onların genefondu toplanılacaq, sistematik vəziyyəti, bioekoloji və fitosenoloji xüsusiyyətləri öyrəniləcəkdir. Həmçinin nadir, endemik, rekikt, itmək təhlükəsinə məruz qalan bitki növləri dəqiqləşdiriləcəkdir. Aparılmış tədqiqat işlərinin nəticələri əsasında floranın taksonomik spektri tərtib ediləcək, herbari fondu zənginləşdiriləcək, muxtar respublikanın florasının, bitkiliyinin zəngin təbii sərvətlərindən səmərəli istifadə edilməsi, qorunub saxlanılması üçün müvafiq təklif və tövsiyyələr işlənib hazırlanacaqdır.