AMEA Naxçıvan Bölməsi

Seysmoloji xidmət şöbəsiŞöbə müdiri
İlkin Mehman oğlu Vəlibəyov

Texnik
Tavat Hüseyn qızı Allahverdiyeva
Günay İbrahim qızı Səfərova
 

Əsas fəaliyyət istiqamətləri
  1. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində seysmoloji dəyişiklikləri qeydə almaq, emal etmək və aidiyyəti üzrə məlumatı vermək;
  2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının seysmik cəhətdən aktiv sahələrini öyrənmək, baş vermiş zəlzələlərin kinematik və dinamik parametrlərini təhlil etmək və telemetrik stansiyaların məlumatları əsasında zəlzələ katoloqlarının hazırlanmasından ibarətdir.

Əsas elmi nəticələri

   2016-2019-cu illər ərzində Naxçıvan ərazsində baş vermiş zəlzələlərin episentrlər xəritəsi və həmsərhəd ərazilərdə baş vermiş zəlzələlərin sayının və ayrılan seysmik enerjinin aylar üzrə paylanması histoqramı qurulmuşdur. Yerli, yaxın və uzaq zəlzələlərin qeydiyyatı aparılmış vəzəlzələlərin ocaq parametrləri elektron formada hazırlanmışdır.